חברת צבי כהן אקולוגיה בע"מ מחזיקה בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לתחומי פעולותיה השונים.
החברה מאמינה בעבודה מתוך אחריות סביבתית, יושר והקפדה על נהלים.
בחברה פועל פורום איכה"ס הפועל לשיפור המודעות לסביבת איכות ולביצוע התקנות והכללים.